OKULUMUZ

Misyon:

 • Atatürk ilke ve devrimlerini ve bu çizgide bir demokrasi ve barış anlayışını benimsemiş,

 • Anadilini ve evrensel dillerden Fransızca ve İngilizceyi etkili biçimde kullanabilen,

 • Kendi toplumsal değerlerinin evrensel değerler içindeki önemini görebilen ve bu değerlerin gelişimi konusunda mücadele edebilen,

 • Eleştirel ve analitik düşünme gücüne sahip,

 • Yaratıcı çözümleri alışılmış çözümlerin üzerinde tutan ve sorunlara yaratıcı ve yapıcı çözümler üretme çabasında olan,

 • Yaşamın her boyutunda etkin olarak yer alan ve zamanı iyi kullanabilen,

 • Bilgiyi gelişimin, yetkinliğin ve saygınlığın kaynağı olarak gören,

 • Paylaşarak gelişeceğinin bilincine erişmiş ve işbirliğini işbölümünden üstün tutan,

 • Düşünsel ve bedensel emeğe saygılı,

 • Kendisine ve insanlığa karşı sorumluluklarını yerine getiren ve doğal çevreyle uyum içinde yaşayabilen (sağlıklı bir çevre bilincine sahip),

 • Kendisiyle barışık, sağlıklı bir güven duygusu ve özdenetim geliştirmiş,

 • İlişkilerinde; dürüstlüğü, güveni, hoşgörüyü esas alan ve etkili iletişim kurabilen,

 • Estetik duygusu-görüşü gelişmiş ve bunu yaşamına yansıtabilen,

 • Hedefleri doğrultusunda sürekli ve yeniden öğrenme çabasına sahip olan ve bilgi toplama yollarını zorlayabilen,

 • Var olan bilgiyi yeni bilgiler üretmek için kullanabilen ve bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yaşamına yansıtabilen, bireyler yetiştirmek.