ROBOTICS FAMILY© TALKS

ROBOTICS FAMILY© marka tescilini aldığımız ilk oluşumumuzdur. ROBOTICS FAMILY© kavramını oluşturmaya çalışırken amacımız değişen dünyada gerekli insanlık durumlarını ve geleceğin eğitiminde yer alan ilkelerini yeniden gözden geçirmekti. Amacımız içinde bulunduğumuz topluma yeni bir bakış açısı kazandırmak, ilham vermek, araştırma yapılmasına yönelik çalışmalar yapan bireylere fayda sağlamak oldu. Team 3390’a göre değişime, sorunlara, yeniliklere ve eğitime farklı bakış açılarından bakmak önem taşımaktadır.

Edgar Morin’ e göre eğitim istendik davranış kazandırma şeklinde tanımladığında değerini yitirmektedir. Eğitim merak üzerine kurulu olmalıdır. Bu felsefeden hareketle de düşüncelerin sorgulanması ve insanlık durumuna eleştirisel bakış açısı getirilmesi gerekmektedir. Takımımız Kickoff etkinliğinde disiplinler arası alt yapıları bir araya getirerek geleneksel konuların dışına çıkarak farklı bakış açılarından bilgi ve deneyim edinmelerini sağlamıştır.